Second opinion

Second Opinion - Competency Based™

I rekryteringsprocesserna kan företaget välja kandidater från den egna organisationen. Vi har då möjlighet att utvärdera dem parallellt med externa kandidater. Genom att genomföra en benchmarking baserad på resultat från kompetensbaserade intervjuer, möjliggör vi en objektiv och oberoende prioritering. Vi avrapporterar resultatet till vår uppdragsgivare. Att vi även avrapporterar resultatet till de interna kandidaterna, innebär att vi får större accept än när företaget gör det själv. I de fall en intern kandidat ratas av den egna ledningen leder det oftast till att kandidaten lämna företaget. 

Top