Assessment

Att hitta kandidater är inte svårt. För att vara säkra på att våra uppdragsgivare skall få rätt person och vara nöjda på längre sikt krävs dock en kvalificerad utvärdering.

Grunden till en lyckad rekrytering är en bra kravspecifikation som beskriver färdigheter, förhållningssätt och de egenskaper man behöver för att uppnå resultat i den aktuella positionen.

Vår urvalsprocess, BONDI Assessment™, har utvecklats för att kunna anpassas till varje specifikt uppdrag och vi lägger stor vikt vid bedömningen av personlighet och förmågor.

Både vetenskaplig forskning och våra erfarenheter visar att den kompetensbaserade intervjumetoden är en framgångsrik metod för att hitta ledare med rätt kompetens. Den gör det möjligt att bedöma beteenden istället för värderingar och vad kandidaterna åstadkommer istället för vad de tycker.

BONDI Assessment™ syftar till att utvärdera

 • utbildning
 • erfarenhet
 • kunskap
 • kompetenser
 • personlighet
 • motivation

BONDI Assessment™ omfattar

 • Bedömning av CV
 • Kompetensbaserade djupintervjuer
 • Personlighetsbedömning genom tester typ OPQ
 • Färdighetstester för att värdera verbal, numerisk, logisk och skriftlig förmåga
 • Motivationsbrev
 • Relevant arbetsprov
 • Kvalificerad referenstagning 
Top