Bondi Onboarding

Efter det att rekryteringen är genomförd så kan vi deltaga i introduktionen av den nyanställde.

  • Sätta ihop ett introduktionsprogram
  • Ställa samman ett utbildningsplan
  • Utveckla detaljerad arbetsbeskrivning
  • Ställa samman plan för planeringssamtal och detaljerad uppföljning
  • Regelbunden uppföljning var tredje/sjätte månad med avstämning gentemot plan.

 Samtliga åtgärder sker i nära samarbete med närmaste chef.

Top