Administrativt ansvarig för verksamhetsstiftelsen FINGERS Brain Health Institute

Är du en duktig administratör som söker nya utmaningar? Vill du arbeta i en organisation som arbetar för att förhindra eller bromsa Alzheimers sjukdom och kognitiv svikt? 

Den anslagsfinansierade och icke-vinstdrivande verksamhetsstiftelsen FINGERS Brain Health Institute, FBHI (www.fbhi.se), driver och samordnar klinisk forskning som syftar till riskreduktion och prevention av demens och kognitiv svikt. FBHI arbetar med aktiviteter som bygger på den banbrytande FINGER-studien och är det vetenskapliga navet för nätverket World-Wide FINGERS, där forskare från över 60 länder ingår. FBHI driver också implementeringen i samhället av resultaten från de olika FINGER-relaterade studierna för maximal patientnytta.

FBHI organiserar nu om och söker därför en administrativt ansvarig för stiftelsen.

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Övergripande ansvar för stiftelsens administrativa verksamhet genom att säkerställa och hantera de administrativa processerna inom a. ekonomi, HR, IT, infrastruktur och forskning, så att stiftelsen uppfyller samtliga juridiska skyldigheter
 • Firmatecknare för stiftelsen
 • Primär kontakt med stiftelsens outsourcingpartner för fakturahantering, bokföring och lönehantering samt även med banker, försäkringsbolag, myndigheter, revisor, m.fl.
 • Interaktioner med och projektrapportering till stiftelsens styrelse samt internationella anslagsgivare, ofta inom snäva tidsramar
 • Finansiell planering och budgetering vid FBHI:s anslagsansökningar
 • Månatlig uppföljning av stiftelsens resultat på projektnivå mot erhållna anslag
 • Framtagande av statistikuppgifter för internt och externt bruk
 • Administrativt stöd vid interna möten och behjälplig vid större möten och konferenser
 • Bistå organisationen vid rekrytering. Detta innebär bl.a. utarbetande och hantering av befattningsbeskrivningar, anställningsavtal, tjänstepensions- och försäkringsavtal, hjälp vid anställningsintervjuer, lönesättning samt ”onboarding” av nyanställda
 • Löpande support av anställda med HR- och ekonomiinformation, dvs att verka som en “helpdesk” inom dessa områden
 • Ansvarig för FBHI:s dokumenthanteringssystem samt hantering och uppdatering av avtal och dokument
 • Ansvarig för stiftelsens interna och externa IT-system

Personalansvar för en projektadministratör, ytterligare medarbetare kan tillkomma över tid.

Bakgrund och personliga egenskaper:

 • Utbildning på högskolenivå, exempelvis inom företagsekonomi, HR eller liknande
 • Mångårig erfarenhet av kvalificerat administrativt och stödjande arbete inom ekonomi, HR och IT, gärna från områden såsom Life Science eller vård och omsorg
 • Erfarenhet av att verka i och utveckla administrationen i en framgångsrik, internationell och mångkulturell forskningsmiljö
 • Kunskap om legala och skatterelaterade frågor för svenska stiftelser
 • Goda HR-kunskaper och god insikt i arbetsrättsliga frågor

Är du rätt person för denna tjänst, eller känner någon lämplig person, så kontakta gärna mig på jfr@bondi.se eller mobil 0705871228.

Jan Friberg

Stockholm
Telefonnummer: +46 (0) 705 871 228
E-mail: jfr@bondi.se
Top