Interim CFO Life Science

 

För ett interimsuppdrag på 6-9 månader med möjlighet till senare fast anställning söker vi nu en; Interim Group CFO.

Du rapporterar direkt till CEO och ingår i ledningsgruppen i ett onoterat bolag.

Dina uppgifter består av att leda och utveckla den globala ekonomi och supportfunktionen inom bolaget. Att säkra att företagets löpande finansiella redovisning, rapportering samt in och utbetalningar uppfyller lagstadgade och företagets krav. Samt utvecklar och säkerställer att löpande rutiner för budget, forecast och uppföljning finns på plats. Samt säkerställa att löpande rapportering till VD, ledning och styrelse sker utan fördröjning.

 •     Etablera och säkra löpande rutiner för en global ekonomifunktion
 •     Ta fram och implementera rutiner för den globala budget- och forecast processen 
 •     Ta fram och implementera löpande rutiner för uppföljning av den globala budgeten
 •     Säkra löpande rutiner för redovisning och rapportering
 •     Säkra att rätt rutiner finns uppsatta i ERP för att stödja bolagets behov av rapportering
 •     Vara handgriplig i att utföra de uppgifter som finns inom ekonomifunktionen
 •      Leda personalen inom ekonomi och supportfunktionen

 Befattningen som interim Group CFO innebär direkt ansvar 6 personer, två personer inom ekonomi, IT support med två personer, HR chefen samt lokalvård.

 Skall-krav

 •     Redovisningskunskap med erfarenhet från bolag som verkat internationellt (framför allt USA)
 •     Erfarenhet av att etablera löpande rutiner för redovisning och finansiell rapportering
 •      5-10 års erfarenhet från en liknande position
 •      5-10 års erfarenhet av controling
 •      Väl insatt i relevanta regelverk
 •     Flytande i svenska och engelska

       Bör-krav

 •    Erfarenhet från att arbeta med USA ett plus
 •    Har jobbat i mindre bolag och fått göra många olika saker
 •    Jobbat med att etablera rutiner för ett nytt ERP system
 •    Erfarenhet från service försäljande bolag inom Life Science

Vi söker en person som är både hands on men som kan driva och bygga upp en väl fungerande global ekonomifunktion med tillhörande löpande rutiner. Group CFO behöver vara en duktig lagspelare och ledare som ser till att arbetet fungerar effektivt samt att kunna inspirera till att göra ett bra arbete.

Anmäl ditt intresse här!

 

 

Top