Bondi har förstärkt inom chefs och ledarrekrytering

Anna Svanfeldt är ny Partner på Bondi Chefsrekrytering med ansvar att rekrytera chefer, ledare och specialister. Hon kommer närmast från en tjänst som VD på Garantibil och har dessförinnan gedigen erfarenhet som personaldirektör på Anticimex

Garantibil rekryterar CEO för den svenska marknaden

Kontakta Anna på mail asv@bondi.se eller mobil 0705 163422

Top