Bondi har förstärkt inom kommunikationsrekrytering

Debora Egenvall är ny partner på Bondi Chefsrekrytering med ansvar att rekrytera chefer och specialister inom kommunikation, opinionsbildning, PR och public affairs. Hon kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Hon har tidigare arbetat som Överbefälhavarens rådgivare inom kommunikation och som informationschef inom den internationella läkemedelsindustrin.

Debora beskuren

Vilka krav ställs för att hitta rätt talanger?
– En stor lyhördhet för sin uppdragsgivare, sina kandidater och för omvärlden, säger Debora Egenvall. För mig är all kommunikation direkt kopplad till lönsamhet och tillväxt. Debora Egenvall har erfarenhet av att arbeta i både i svenska och internationella sammanhang och med sin förmåga att bedöma såväl organisationers som individers behov och drivkrafter, kommer hon att leta efter de talanger som har bäst förutsättningar att lyckas i sin nästa utmaning.

Kontakta Debora på mail der@bondi.se eller mobil 0709-711 611

Top