Intressepolitiskt sakkunnig - Sthlm

Vi söker en Intressepolitiskt sakkunnig till en av landets största insamlingsorganisationer med placering i centrala Stockholm. Som intressepolitiskt sakkunnig är du en viktig del i organisationens arbete med lobbying, opinionsbildning och nätverkande för att uppnå de intressepolitiska målen.

Du kommer att vara ytterst delaktig i att ta fram strategier och handlingsplaner för hur organisationen ska få gehör hos politiker och beslutsfattare i sina viktiga frågor. Du arbetar fram vilka som ska vara de prioriterade frågorna och för sedan fram dessa till relevanta intressenter. Du agerar även expert gentemot övriga organisationen, ger strategiska råd och tar fram underlag.

För att lyckas i rollen krävs det att du har en mycket god kunskap om svensk inrikespolitik i allmänhet och inom vårdpolitik i synnerhet, kunskaper som du fått från att ha arbetet i riksdag -eller regeringskansliet och möjligen kompletterat med en liknande roll i en annan organisation. Du har troligen ett stort politiskt nätverk.

Du är en del av den intressepolitiska avdelningen och gillar lagarbete. Du har en stor drivkraft att vilja åstadkomma förändringar. Relevant akademisk utbildning är troligen inom statskunskap eller liknande.

För mera information om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Ahlström på tel 070-604 42 97 alternativt sah@bondi.se

Top