Interimsuppdrag - Medical Science Liaison - Life Science

Vi på Bondi är i behov av en MSL för ett längre interimsuppdrag till uppdragsgivare som är ett etablerat läkemedelsföretag.

Ring Niklas Claesson för mer information. 

Top