COO - Biotech - Life Science

Chief Operating Officer (COO) till globalt noterat företag inom Biotech med HQ i Sverige. Företaget har en världsledande teknologisk plattform och är i en starkt expansiv fas. Företaget omsatte under 2021 närmare 1 miljard SEK och har en kraftig tillväxttakt in i 2022.

Vi söker nu en solid ledare med gedigen bakgrund inom Life Science som ska vara med och starkt bidraga till fortsatt tillväxt, expansion, arbetsglädje och framgång. Du är van att leda medarbetare även på senior nivå. Du rapporterar till CEO och ingår i koncernledningen. Du förväntas även som ledare ta huvudansvaret för den svenska enheten genom att vara en inspirerande ledare och gå in med hjärta, empati och passion i syfte att nå de övergripande målen. Dina direktrapporterande innefattar bland annat avdelningscheferna för R&D, Supply Chain, Data Science, IT, Innovation.

Kontakta Niklas Claesson vid intresse för en vidare dialog. 

 

Top