CEO till healthtech bolag -Stockholm

Till ett bolag inom Healthtech med en global marknad, söker vi en affärsorienterad CEO. Du har internationell erfarenhet av hur sjukvårdssystemen och sjukhusen fungerar i olika länder, gärna inklusive Nordamerika. Förutom affärsmässighet är ledarskap och erfarenhet av kapitalmarknaden önskvärda kompetenser. Erfarenhet av Healthtech är meriterande men ovanstående kompetenser är viktigare.

Bolagets utvecklar ett IT-stöd som hjälper sjukhusen att utveckla perioperativ vård och förbättra återhämtningen genom forskning, utbildning, revision och genomförande av evidensbaserad praxis. På så sätt får man en mer patientorienterad vård som sparar tid och pengar för betalarna somtidigt som patienternas återhämtning går snabbare. Huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kontakta Göran van den Brink på mobil 0703 216322 eller Jan Friberg på 0705 871228

Top