Global Medical Lead - Stockholm

Vi söker en Global Medical Lead som skall ansvara, leda och driva den kliniska utvecklingen inom behandling av bröstcancer. Företaget har idag samarbeten med ledande onkologer och kliniker i Sverige, Europa och USA. 

Global  Medical Lead (GML) är en nyckelmedlem i verkställande teamet, engagerad i att definiera organisationens övergripande affärsstrategi och riktning.

GML leder den övergripande kliniska visionen för företaget och tillhandahåller klinisk vägledning för att stödja planering och genomförande av klinisk utveckling som leder till framgångsrik registrering på globala marknader.

GML hanterar klinisk strategi för utvecklingsprojekt med flera, komplexa frågor som kräver omfattande samråd med Key Opinion Leader (KOL).

Ansvar:

 • Medicinskt och kliniskt ledarskap.
 • Strategisk klinisk utvecklingsplanering.
 • KOLs och Scientific Advisory Board (SAB).
 • Protokoll och samarbeten för kliniska prövningar.
 • Kvalitet och kvalitetsövervakning.

Uppgifter:

 • Initiera kliniska prövningar, skapa kliniska protokoll och bidra i förekommande fall med att skriva publikationer
 • Utveckla och hantera kliniska utvecklingsstrategier och livscykelhantering 
 • Utveckla strategiska planer för företagets produktportfölj för att säkerställa att utvecklingsprogram uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder som krävs av patienter, vårdgivare och tillsynsmyndigheter.
 • Säkerställa en konsekvent tillämpning av modernaste vetenskapliga och etiska metoder för att utforma kliniska undersökningsstudier av högsta kvalitet.
 • Bygg och underhålla KOL-relationer som är förenliga med utvecklingsmålen.
 • Se till att säkerhets- och övervakningsaktiviteter överensstämmer med fastställda föreskrifter och interna SOP för att uppfylla eller överskrida säkerhetsmålen. 
 • Ge expertutlåtande och due diligence-forskning om affärsutvecklingsmöjligheter.
 • Ge expertråd i samband med allianshantering med företagspartners.
 • Kommunicera effektivt med styrelsen och med investerare enligt vad som krävs av CFO / CEO

Förutsättningar: 

 • Erfarenhet av att driva kliniska prövningar inom
 • Erfarenhet av IVD segmentet är en merit
 • Specialist inom onkologi eller närliggande specialitet. 
 • 5+ års erfarenhet av ett läkemedels- / bioteknikföretag i medicinska / kliniska roller för att öka ansvaret.
 • Minst fem års erfarenhet av ett läkemedels- / bioteknikutvecklingsföretag som VP, FoU / Chief Development Officer / CMO.
 • Stark ledare och strategisk tänkare, med en effektiv förmåga att integrera och arbeta ledningsgruppen och styrelsen.
 • Bevisad förmåga att interagera i en gruppmiljö, har starka personliga färdigheter och förmågan att etablera och upprätthålla effektiva relationer med alla intressenter.
 • Starka analytiska förmågor, diplomati, förhandlingar och utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor; mycket organiserad.
 • Möjlighet att resa, upp till 30% restid.
 • Omfattande erfarenhet av att delta i hälsomyndighetens möten i EU, USA, Japan och RoW.
 • Kunskap om riktlinjer / lagstiftning och medvetenhet om regleringsmiljö.
 • Omfattande erfarenhet av att integrera klinisk och reglerande strategi.
 • Erfarenhet av att arbeta med KOL och övervaka implementering och genomförande av framgångsrika kliniska studier.
 • Färdiga att förstå komplexa affärsbehov och beslutsdrivare inom en organisation. Kunna överväga tillgängliga fakta, begränsningar, konkurrensförhållanden och troliga konsekvenser av olika åtgärder.

Kompetens:

 • Action orienterad vad gäller beslut och initiativ.
 • Ledande och övervakande.
 • Relationsorienterad och nätverksbyggare.
 • Övertygande och influerande.
 • Utformare av strategier och koncept
 • Levererar resultat och möter medarbetarnas förväntningar.
 • Entreprenöriell och kommersiellt tänkande.
 • Förmåga att hantera förväntningar och bakslag.
Top