Konsult KAM Skåne/VGR, Life Science

Vi på Bondi söker en Key Account Manager till Skåne/VGR för ett interimsuppdrag. Uppdragsgivaren är ett erkänt läkemedelsföretag med nya läkemedel och intressant pipeline. Förutom att bearbeta specialister så innebär det även en del projektarbete. Du ska i dialog med kund identifiera områden som kan leda till projekt som i sin tur skapar värde för patient och övriga intressenter. 

Du måste vara certifierad enligt LIF och lämplig bostadsort är Skåne/VGR.

Målgruppen är specialister och övriga beslutsfattare på sjukhus.

Är du intresserad av mer information vänligen ring Niklas Claesson.

Top