Fastighetschef/Utvecklare till Ericsbergs Slott - Katrineholm

Vi söker fastighetschef och utvecklare till Ericsbergs Slott utanför Katrineholm. Ericsbergs Fideikommis AB äger de fastigheter som tidigare utgjorde Ericsbergs Fideikommiss. Fastigheterna arrenderas och förvaltas av AB Ericsbergs Säteri. Fastighetsbeståndet omfattar ca 50 permanentbostäder och ca 60 fritidshus.

Vidare består Ericsbergs Fideikommiss AB av följande arealer: Skogsmark. ca 11 000 hektar. Åkermark. 2 300 hektar. Betesmark. 800 hektar. Övrig mark. 800 hektar. Vatten 1 100 hektar. Totalt 16 000 hektar. Företaget har idag totalt 17 medarbetare inom jordbruk, skog, parkskötsel, fastigheter, jakt och ekonomi. Ambitionerna för att utveckla fastighetsbeståndet har lett till att man har startat fastighetsbolagen för att renodla och därigenom fokusera specifikt på fastigheter och fastighetsutveckling där denna tjänst är första steget.

Tjänsten

Ericsberg söker en medarbetare som ska ta ansvaret för nuvarande fastighetsbestånd vad gäller löpande förvaltning. Utmaningen i tjänsten är att utveckla Ericsbergs kommande fastighetsbestånd genom att leda arbetet med att utveckla, projektera och bygga på företagets marker. I dagsläget är det en person som arbetar i den löpande fastighetsförvaltningen som rapporterar till chefen/utvecklaren. 

Detta skall vara en engagerad, driven och entreprenöriell teamspelare, som snarare är en fastighetsutvecklare än en förvaltarprofil. Man skall leda arbetet med att utveckla etablerade och nya fastigheter, arbeta med konsulter i nätverk och partnerskap med kommun och landsting. Ansvaret omfattar hela arbetet från kartläggning, utvärdering, prioritering till förhandlingar och avslut. 

Kandidatprofil

Vi söker en person som jobbat 5–10 år inom fastighetsbranschen med kalkyler, planering och genomförande av fastighetsprojekt. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

Ta fram och upprätthålla en utvecklingsplan för nuvarande fastighetsbestånd

Ansvara för att ta fram och genomföra en underhållsplan för nuvarande fastighetsbestånd.

Ta fram och genomföra en utvecklingsplan för nybyggnation

Ta ansvar för och bygga en struktur för fastighetsbolagen

Utbildning/erfarenhet

Företrädelsevis akademisk utbildning. Gärna Civilingenjör, till exempel Bergsingenjör, Väg- och Vatten, alternativt högskoleingenjör. Men även andra utbildningar såsom ekonom, jurist mm.

Minst 7 års relevant arbetslivserfarenhet 

Erfarenhet av mark-, bygg- och anläggnings-arbeten. 

Erfarenhet av fastighetsutveckling, gärna hela processen från mark till fastigheter.

Om intresse eller att du känner någon som skulle passa för jobbet så kontakta oss.

 

Top