Interimsuppdrag/konsultuppdrag som Compliance officer - Stockholm

Arbetsuppgifter:

• Utarbeta riktlinjer, policys och instruktioner
• Att löpande följa upp verksamhetens regelefterlevnad och genomföra kontroller
• Identifiera och analysera risker som finns gällande bristande regelefterlevnad
• Att ge råd och stöd till verksamheten och ledningen
• Omvärldsbevakning avseende nya och förändrade regelverk
• Utbilda personal i de interna regelverken och rutinerna

Kvalifikationer och egenskaper

Vi söker dig med flera års arbetslivserfarenhet av compliancearbete från bank och finanssektorn. Alternativt har du erfarenhet från relevant konsultarbete. Du är förmodligen utbildad jurist.

Du har goda kunskaper inom AML fjärde penningtvättsdirektivet, P    SD2 och GDPR

Företaget befinner sig i en tillväxtfas och därför är det viktigt att du är flexibel, har ett stort inre driv samt trivs i en föränderlig miljö. Att kunna arbeta självständigt är en förutsättning eftersom det inte alltid finns tidigare erfarenhet och rutiner att luta sig emot. Du trivs att arbeta verksamhetsnära och har ett utpräglat strukturerat arbetssätt.

Uppdraget är ett interimsuppdrag/konsultuppdrag

För mer information kontakta Kajsa Ljungquist på KLJ@bondi.se

Top