Senior Pharmaceutical Scientist - Stockholm

We are recruiting a Senior Pharmaceutical Scientist to the department Pharmaceutical Development & Manufacturing, to a Pharmaceutical company in Stockholm.

The job

You will be responsible for formulation and process development in assigned projects, both in early and late development. The work will primarily be in collaboration with external CRO,s and manufacturers as the company has no development facilities of its own. You will plan, follow the execution and report the development of the products, including stability studies, upscaling and process validation and prodction of specifications. Assisting when production of material for clinical studies, from planning to distribution will also be a task. Other tasks are quality related such as assisting in investigations, development of instructions etc..

Your profile

We are seekig a pharmacist, or corresponding with galenic qualification, and several years experience of pharmaceutical development and/or production. You have also knowledge of current regulatory requirements for product development and production of pharmaceuticals. As all work is in project format the experience of working in projects is important. The right person is innovative, driven and liable. The work tasks also demands a person that is analytical and accurate. We seek a person who is open and able to communicate, deliver and collaborate. The applicant has to understand the company strategies and business opportunities. As the company doesnt have laboratories or production facilities o fits own the work will include travel and the candidate must have a a sense of business acumen with our external partners.

If this looks intresting contact Herman Krapf HKR@bondi.se, or mobile 0706-665095

Vi söker en Senior Formuleringsutvecklare till avdelningen Pharmaceutical Development & Manufacturing inom ett mindre läkemedelsbolag i Stockholm. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för formulerings- och processutveckling för tilldelade projekt, i både tidig och sen utvecklingsfas. Då företaget inte har egna utvecklingslokaler så sker arbetet i samarbete med externa kontraktslaboratorier -och tillverkare.

I arbetsuppgifterna ingår planera, följa utförandet och rapportera produktutvecklingsarbetet, inklusive för stabilitetsstudier, uppskalning och process validering, framtagning av specifikationer. Du kommer även att medverka vid tillverkning av material för kliniska studier, från planering till distribution. Kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter ingår också, som att medverka vid utredningar, framtagning av instruktioner etc.

Din profil

Vi söker dig som är apotekare, eller med motsvarande galenisk utbildning, och har flerårig erfarenhet av läkemedelsutveckling och/eller tillverkning. Du har kunskap om gällande myndighetskrav för produktutveckling och produktion inom läkemedelsindustrin. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av projektarbete inom läkemedelsindustrin. Arbetet sker i projektform, så erfarenhet av projektarbete är en viktig merit. 

Den person vi söker ska vara innovativ driven och ansvarsfull. Samtidigt kräver arbetsuppgifterna också att du har analytisk förmåga och är noggrann. Vi söker en person som är öppen och god förmåga att kommunicera, leverera och samarbeta. Kandidaten har förståelse för företagets strategi och affärsmöjligheter. Då företaget inte har egna laboratorier eller produktionsenheter ingår ett visst resande samt att den sökande måste ha känsla för affärsmässighet gentemot våra externa samarbetspartners.

Företagets ligger centralt i Stockholm och du kommer att rapportera till VP Pharmaceutical Development & Manufacturing. Du kommer att bli en del av ett drivet team med stora möjligheter för personlig utveckling.

För mer information så kontakta Herman Krapf på HKR@bondi.se, eller mobil 0706-665095

 

Top