Bondi Executive Search
Recruitment & Interim
Fluent in finding Leaders and Specialists
In Life Science and Bank & Finance

Partner of

Vad som gör Bondi unikt

  • Varje konsult jobbar själv med uppdraget, inga juniora medarbetare som researchers, vi arbetar från ax till limpa. Mer professionell tid på varje uppdrag.

  • Varje konsult har egen personlig erfarenhet från bransch och befattning, vi är så erfarna att vet vad jobbet handlar om.

  • Vi arbetar med kompetensbaserade intervju, det enda rekryteringsverktyget som är vetenskapligt dokumenterat och validerat för att selektera fram de som har bäst förutsättning för jobbet.

  • Vi är partnerföretag till LinkedIn och har tillgång till samtliga kandidater i nätverket. Dessutom har vi där Sveriges största nätverksgrupp inom rekryteringsbranschen, mer än 10 000 medlemmar.

  • Medlemmar i IRC Global Executive Search Partners, verksamma i 80 städer på sex kontinenter.

 

“Throughout the different regions where we have activities, IRC Global Executive Search Partners has been able to support us in finding strong candidates for the open positions we have had within our fast growing organisation. With a very professional and consistent approach, they have proven to be a true and reliable partner in business. What started as a good relationship with IRC Netherlands has now grown with us throughout continental Europe. I have recommended them and will continue to do so for their excellent work in one of HR's key areas of expertise.”

Erik van Stuivenberg, HR Director Kingspan Insulation Continental Europe

More Testimonials
Top