Framtidsinriktad samhällsanalytiker till tankesmedjan Futurion, Stockholm

 
Vi söker en drivande och framåtblickande person med stort intresse och erfarenhet av att driva opinion inom arbetsmarknadsområdet. Du är med och formar framtiden för vår uppdragsgivare i nära samspel med VD.
 
Det är här som den ledande idédebatten om framtidens villkor för arbete och välfärd initieras. Du både fångar upp och driver nyckelfrågor som sätter tankesmedjan i mittpunkten av den långsiktiga samhällspolitiska debatten. Du brinner för och har djup kunskap om frågor som handlar om partsmodellen, villkoren för fackligt arbete och den politiska processen. Du är också van att arbeta utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.

Du har redan auktoritet inom ditt område, vilket också syns i ditt breda kontaktnät. I dina tidigare roller har du haft ledaransvar för analys, utvärdering och uppföljning av arbetsmarknadens villkor och förutsättningar. Du kommer att leda, genomföra och presentera de projekt som du också initierar. Som person har du lätt för att se nya lösningar och du är nyfiken, visionär och analytisk samt utåtriktad.
 
Välkommen med din ansökan Application
Ansvarig konsult är Debora Egenvall, der@bondi.se, mobil 0709-711 611.
 
Om tankesmedjan Futurion
De fjorton TCO-förbunden och TCO har under 2015 startat tankesmedjan Futurion. Målsättningen är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Tankesmedjan Futurion leds av Ann-Therese Enarsson och en styrelse med bred förankring i TCO-förbunden.
Top