Workforce Manager - Uppsala

Nu söker vi Sveriges bästa Workforce Manager till en av Europas största Online Travel Agency (OTA) - Etraveli. Som Workforce Manager ansvarar du för att verksamheten inom kundtjänst alltid är optimerad. Detta arbete sker i nära samarbete med Etravelis COO och operativa chefer inom kundtjänst. Som Workforce Manager är du övergripande ansvarig för forecasting och uppföljning av den dagliga driften av Etravelis kundservice.

Top