Finansiella rådgivare till institutioner - Stockholm

Vi söker finansiella rådgivare med ett brinnande intresse för att bygga långsiktiga affärsrelationer med institutionella kunder. Placeringen är i Stockholm hos ett etablerat finansinstitut med en tydlig tillväxt strategi. 

Målgruppen är små, medelstora institutioner, exempelvis kommuner och stiftelser. Som rådgivare skall du bistå kunden med strategi, rådge utifrån kundens helhet och behov samt erbjuda kapitalförvaltning. Du arbetar cross asset och har därmed erfarenhet av att arbeta med alla tillgångsklasser och allokering. Du skall också ha ett starkt intresse för nätverksbyggande och ha ett track record av nykundsanskaffning. Vi ser att du har minimum 5 års erfarenhet av liknande uppdrag. 

Vill du veta mer så kontakta Karin Söderqvist Lindoff eller Bahram Bolghari och är du intresserad skickar du din CV snarast till Application

Top