« Vårt team

Margit Lindberg

Margit Lindberg har över 30 års erfarenhet från klinisk läkemedelsutveckling, varav drygt 20 år i olika chefsroller i svenska, nordiskt-baltiska och globala organisationer. Hon har ansvarat för alla faser och roller inom klinisk prövningsverksamhet och har visat stor framgång i såväl byggandet av nya organisationer som uppstart av arbetsteam. Margits stora erfarenhet av rekrytering till nyskapade och etablerade befattningar har givit henne en djup inblick och förståelse för den kompetens och roller som behövs, och de villkor som gäller. Hon vet vad som krävs för att skapa framgångsrika organisationer inom klinisk läkemedelsutveckling. Margit som började sin karriär som cancersjuksköterska, och även har chefserfarenhet från sjukvården, har alltid visat ett genuint intresse av att sätta människan i centrum och har under sin karriär kontinuerligt kompetensutvecklat sig inom humanvetenskap exempelvis kommunikation, pedagogik och psykologi. Margit har hög trovärdighet i relationsbyggandet, och en förmåga att få människor att känna sig trygga och hennes kombination av personliga egenskaper, yrkeserfarenhet och kunskap inom läkemedelsutveckling gör att hon har lätt att förstå kundens utmaningar, möjligheter och behov. Hon bidrar gärna med sina erfarenheter och ge råd kring organisationsutveckling. Margit har ambitionen att skapa långsiktiga relationer med uppdragsgivare och kandidater. Tack vare sin analytiska och resultatinriktade förmåga kan hon snabbt säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats. Varmt välkommen att kontakta Margit, om du är en potentiell uppdragsgivare eller kandidat! Telefon: +46 (0) 76 105 81 65 mli@bondi.se

+46 (0) 761 058 165

Main Industry Expertise

  • Health Care
  • Life Science
Top