« Vårt team

Anna-Karin Klomp

Anna-Karin är specialiserad på rekrytering inom public relations, public affairs och kommunikation. Med en lång erfarenhet av kommunikation, politik i allmänhet och sjukvård och upphandling i synnerhet har hon en djupgående kunskap och förståelse för såväl möjligheterna som utmaningarna inom Public Affairs-rekryteringar. Hon har också rekryterat och varit arbetsledare för såväl anställda som förtroendevalda under huvuddelen av sitt arbetsliv. 

Genom sin erfarenhet från ledande positioner inom politiskt styrda organisationer, privat näringsliv och statligt bolag har Anna-Karin en förståelse för hur offentlig kommunikation och arbetsmarknad fungerar. Vidare har hon också erfarenhet av ledning och kommunikation inom samhällskydd och beredskap bla från MSB:s insynsråd och styrelsen för Svensk luftambulans. 

Anna-Karin kombinerar ett analytiskt tänkande med strategisk förmåga. Att ta tillvara möjligheter och samtidigt genomföra nödvändiga förändringar är något som hon brinner för. Att matcha organisationen behov med rätt medarbetare är nyckel till ett bra samarbete och en lyckad rekrytering. 

+46 8 410 62 900

Main Industry Expertise

  • Communication & PR
  • Education
Top