Vårt team

Hitta en konsult:

Stockholm +46 8 410 62 900
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

Jan Friberg

Managing Partner

Tel. +46 705 87 12 28

Läs mer

Med mer än 14 års erfarenhet från chefsrekrytering som ledare för Bondi i Sverige, fokuserar Jan på att hitta topptalanger till ledande företag i Norden. Uppdragen varierar från att hitta talanger till ledningsgruppen, CXO eller till styrelser.

Kompetensområden utgörs av Läkemedel/Finans, Private Equity och Non-profit organisationer. Gedigen erfarenhet av att hantera internationella kunder och uppdrag.  Tjugo års erfarenhet i rollen som senior/general manager gör honom väl rustad att hitta talanger till ledande befattningar.

Med erfarenhet från konsultbranschen (McKinsey) har han utvecklat en analytisk verktygslåda, som är väl tillämpbar inom chefsrekrytering. Jan har en Civ. Ekon. från Handelshögskolan samt en Med. Kand. från Karolinska Institutet.

Telefon: +46 8 410 62 902

Mobil:    +46 705 87 12 28

JFR@bondi.se

LinkedIn

Göran van den Brink

Senior Partner

Tel. +46 703 21 63 22

Läs mer

Göran är specialiserad på rekrytering inom kommunikationsområdet samt inom Life Sciences, det vill säga medicinteknik, bioteknik och läkemedel. Exempel på befattningar är Kommunikationschefer, Produktchefer, Försäljningschefer, Olika chefsroller inom regulatory och market access, Affärsområdeschefer, VD samt olika specialistroller. Med över tjugo års erfarenhet från chefsbefattningar från olika delar av Life Sciences har Göran ett stort nätverk samt grundlig förståelse för områdets speciella krav. Han har även jobbat som kommunikationskonsult på både PR- och reklambyrå.

Göran har studerat på Apotekarlinjen vid Uppsala universitet och har genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar vid Stockholms handelshögskola, Insead samt Columbia Business School, NY. 

Göran är en människokännare med stark analytisk förmåga. Hans bakgrund och egenskaper gör honom lämplig att hitta rätt talanger inom sina specialområden.

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:    +46 703 21 63 22

GBR@bondi.se

LinkedIn

Fredrik Vinstock

Head of Legal

Tel. +46 701 88 28 47

Läs mer

Fredrik arbetar med specialistrekrytering inom juridik, ekonomi och IT, men även med chefsrekrytering till små och medelstora företag och organisationer.

Fredrik har en bakgrund som advokat och bolagsjurist, men har tidigare även arbetat i ledande befattningar i IT-branschen.

Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och en juris kandidatexamen från Stockholms Universitet.

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:    +46 701 88 28 47

FVI@bondi.se

LinkedIn

Maria Sjöberg

 Partner

Tel. +46 762 63 28 75

Läs mer

Maria har många års erfarenhet från chefsbefattningar på olika nivåer inom Life Science branschen. Marias erfarenhet ligger främst inom läkemedelsutveckling och hon har arbetat inom Life Science sektorn i såväl uppstartsbolag som biotech- och big pharma bolag. Maria har sin bakgrund inom akademin, som docent på Karolinska Institutet.

 

Marias breda kontaktnät, långa erfarenhet av olika typer av organisationer och förståelse för behoven inom såväl små som stora bolag inom Life Science gör henne lämplig att hitta de rätta kandidaterna.

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:     +46 762 63 28 75

MSJ@bondi.se

LinkedIn

Kajsa Ljungquist

Partner

Tel. +46 702 84 72 13

Läs mer

Kajsa har en juristexamen från Uppsala Universitet. Därefter har hon skaffat sig en omfattande och nästan 30-årig arbetslivserfarenhet från finanssektorn, främst inom Private Banking.

Hon har praktisk erfarenhet från områden som förmögenhetsrådgivning, försäljning, konceptutveckling, krediter, CSR och KYC/AML.

De senaste 13 åren har hon haft flera ledande roller; från ansvar för försäljning till regulatoriska frågor.

Kajsa har en stark tro på värdet av företagskulturen och menar att framgångsrika företag också lyckas länka rätt person till rätt position.

Att medverka till förändring - för det bästa för organisationer och individer - är en drivkraft för Kajsa.

Hon är prestationsdriven och kombinerar ett strategisk tankesätt med att få saker gjort. Med en passion för kundbehov strävar Kajsa efter bästa möjliga matchning mellan företag och kandidater.

 

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:    +46 702 84 72 13

KLJ@bondi.se

LinkedIn

Greger Wahlstedt

Partner

Tel. +46 767 25 66 35

Läs mer

Greger har en MBA i ekonomi från Manchester Business School och CEFA (Certified European Financial Analyst) från Handelshögskolan. Greger har arbetat i mer än 30 år inom bank och finans. Han har en gedigen erfarenhet som chef för stora kapitalförvaltningsenheter; 14 år som chef för Handelsbankens räntefondförvaltning och tillgångsallokering, samt chef för investeringsenheten på Riksbanken med ansvar för förvaltningen av guld- och valutareserven. Han är ursprungligen nationalekonom, men han har också arbetat som kvantanalytiker, säljare inom strukturerade derivat samt kundansvarig inom Handelsbankens Private Banking.

Han är en uppskattad lärare bl.a. inom nationalekonomi, obligationsmarknader och ränteprodukter. Sedan 2010 är han underkonsult till Finanskompetens och utbildar investeringsrådgivare, mäklare, chefer, analytiker, compliance, riskhanterare och ledning i värdepappersmarknader och portföljteori, bl.a. inför SwedSec-licensen. Sedan hösten 2017 utbildar han även amerikanska universitetsstudenter i global penningpolitik för DIS Study Abroad. I och med att Greger har haft många olika roller både som chef och medarbetare, så har han en förståelse för vad som krävs, både i kunskap och personliga egenskaper, i de olika tjänster som ni ska tillsätta. Han kan därför hjälpa er att gallra fram de bästa kandidaterna. 

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:    +46 767 25 66 35

GWA@bondi.se

LinkedIn

Niklas Claesson

Senior Partner

Tel. +46 706 17 51 62

Läs mer

Niklas är specialiserad på rekrytering och interimslösningar inom Life Science. Med 18 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och i ledande roller har han en bra förståelse för de utmaningar och möjligheter som kan finnas.

Niklas har själv ansvarat för flera krossfunktionella team och har en bred förståelse för dess olika roller som Business Unit Director/Manager, Sales Manager, Product Manager, Market Access Manager, Key Account Manager samt medicinska positioner som bland annat Medical Director, Medical Adviser och MSL.

De senaste 3-4 åren har Niklas jobbat med interimslösningar och rekryteringar inom Life Science och har på den tiden byggt upp ett stort kontaktnät hos kunder, kandidater och konsulter. 

Niklas vill bygga partnerskap och verkligen förstå kundens organisation för att kunna bygga partnerskap på bästa sätt. Tillgänglighet, service och transperens är kritiska faktorer för ett lyckat samarbete. 

För en dialog kring konsulter/rekryteringar så nås Niklas på +46 706 17 51 62. Detsamma gäller om du som kandidat är intresserad av nya utmaningar som konsult eller aktuella eller kommande rekryteringar.

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:    +46 706 17 51 62

NCL@bondi.se

LinkedIn

Malmö +46 40 15 53 00
Järnvägsgatan 53, 216 16 Limhamn

Mats Haeger

Senior Partner

Tel. +46 768 72 74 44

Läs mer

Mats Hæger har arbetat mer än 25 år i ledande befattningar i svensk och internationell läkemedelsindustri och då framförallt på försäljnings- och marknadssidan. Under dessa år har han fått en bred erfarenhet om hur personer i olika befattningar fungerar och vilken kompetens som krävs. Mats har genom åren utvecklat ett stort kontaktnät, främst inom life science industrin men också inom FMCG- och livsmedelsbranschen. Han arbetar idag främst med rekrytering av ledare och specialister.

Mats har också verkat som affärsutvecklare med uppdrag inom vitt skilda områden och undervisar idag också i marknadsföring och försäljning på IHM Business School.

Telefon: +46 40 15 53 00

Mobil:    +46 768 72 74 44

MH@bondi.se

LinkedIn

Jan Sandlund

Partner

Tel. +46 737 17 06 96

Läs mer

Jan has international experience since 2002 from leading positions in retail and consumer goods. His career has taken him to seven different countries and he has experience from Product development, Procurement, Project Management, Construction, Lean Operations, Digitalisation, Omni-channel retailing/E-commerce, IT/Telecom and Fin-tech, Supply chain including, Traditional Sales, HR & organisational development.  

He is based in the South of Sweden but will be able to support you throughout Sweden and abroad. He will be able to support you in all aspects of cross-border searches regardless if you are looking for an Expat or Talent to lead one of your international branches or if you want to scan the globe for a hard-to-find technical specialist. 

Telefon: +46 8 410 62 900

Mobil:    +46 737 17 06 96

JSA@bondi.se

LinkedIn

Uppsala +46 8 410 62 900
Dag Hammarskjölds väg 34a, 752 37 Uppsala

Herman Krapf

Senior Partner

Tel. +46 70 666 50 95

Läs mer

Herman är ansvarig för Uppsala och Uppland, och jobbar med search rekrytering inom flera olika branscher, som exempel Life Science, specialister och konsulter. Hans ambition är att förstå kunden och vad denne behöver. Hans mål är att alltid hitta den bästa kandidaten för tjänsten.

Han är född och uppväxt i Uppsala vilket gör att han har goda kontakter och en bra förståelse för de företag som verkar här. Han har en utbildning som biomedicinare och gedigen erfarenhet från life science branschen och har arbetat i företag som Pharmacia.

Telefon: +46 18 410 62 900

Mobil:    +46 70 666 50 95

HKR@bondi.se

LinkedIn

Top